fbpx

Algemene Voorwaarden Training for Mamas

Betalingen
Er dient vooraf te worden betaald alvorens er kan worden getraind bij Training for Mamas, tenzij er een andere afspraak is gemaakt met de trainer.

Sessies

Iedere sessie duurt tenminste 60 minuten, tenzij anders is aangegeven, en zal op tijd beginnen en eindigen. De trainer is niet in staat om een volledige sessie te geven wanneer de klant te laat komt. Echter, wanneer de trainer te laat is voor de sessie, dan heeft de klant recht op de volledige sessietijd of wordt de resterende tijd tijdens een andere sessie ingehaald.

Resultaten

De resultaten van de trainingsprogramma’s kunnen niet worden gegarandeerd en de geboekte progressie hangt af van de inspanning en samenwerking van de klant tijdens en na de sessies. Individuele resultaten kunnen variëren en de trainer garandeert geen specifieke resultaten.

Gezondheid

Klanten erkennen dat hun antwoorden op de vragen van de Pre-Activiteit Vragenlijst naar waarheid zijn ingevuld en volledig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om hun trainer te informeren over eventuele aandoeningen of veranderingen van hun gezondheid, nu en in de toekomst, die hun vermogen om veilig en met minimaal risico op letsel te trainen kunnen beïnvloeden.

Annuleren en verzetten van een sessie

Gebruik voor het annuleren of verzetten van een personal training sessie alstublieft de Trainin app of bel met de trainer. Wanneer de klant een personal training sessie bij ons boekt, dan is er een tijdsblok speciaal voor die klant gereserveerd. Tijd is waardevol voor zowel ons als voor de klant. Daarom hanteren wij een termijn van 12 uur voor het annuleren of verzetten van een personal training sessie. Wanneer de sessie niet 12 uur voor aanvang wordt geannuleerd of verzet, dan wordt de sessie in rekening gebracht.

Als een gunst naar onze klanten, en omdat wij ons realiseren dat noodgevallen zich voordoen, mogen klanten hun sessie één keer per kwartaal buiten de gestelde termijn van 12 uur annuleren of verzetten door tenminste 2 uur van tevoren de les te annuleren of verzetten. Wanneer de klant voor deze optie kiest en ons tenminste 2 uur van tevoren op de hoogte stelt, dan zal de sessie niet in rekening worden gebracht. Echter, een geannuleerde of verzette sessie wordt wel in rekening gebracht wanneer de sessie minder dan 2 uur van tevoren wordt geannuleerd of verzet. Dit beleid is eveneens van toepassing op onze medewerkers. Mocht er een situatie ontstaan waarbij wij de sessie moeten annuleren of verzetten, dan doen wij onze uiterste best om dit 12 uur voor aanvang van de sessie te doen. Wanneer wij niet in staat zijn om de sessie binnen de gestelde termijn van 12 uur te annuleren of te verzetten, dan wordt de sessie niet in rekening van de klant gebracht.

Een groepssessie kan niet worden geannuleerd of verzet, tenzij anders is afgesproken met de trainer.

No-Show beleid

Wanneer een klant niet komt opdagen voor een geplande sessie zonder te annuleren of de sessie te verzetten, dan wordt de sessie in rekening van de klant gebracht.

Terugbetalingen

Sorry, aankopen bij Training for Mamas worden niet terugbetaald.

Delen van content

Het delen van (online) content van Training for Mamas met derden is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

De trainer is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor letsel of fysieke schade die onbedoeld is opgelopen, als een direct of indirect gevolg van een krachttrainingsprogramma of cardiovasculair programma. Het beleid kan naar eigen inzicht worden veranderd door Training for Mamas. Elke beleidswijziging in de algemene voorwaarden wordt bekend gemaakt op de website www.trainingformamas.nl.

Laatste wijziging: 17 juni 2020